Skip navigation

1. Eelteadmised

Eelteadmised

Käesoleva teema edukaks läbimiseks on hea, kui tead järgmisi mõisteid: paralleelsed sirged, nurknelinurk, hulknurga nurkade summa.