Skip navigation

2. Eesmärgid

Eesmärgid

Materjal on mõeldud:

  • teema iseseisvaks õppimiseks

või

  • tunnis õpitu kinnistamiseks

Teema läbimisel õpilane

  • teab, millist kujundit nimetatakse rööpkülikuks;
  • teab rööpküliku külgede, nurkade ja diagonaalide omadusi;
  • kasutab neid teadmisi ülesannete lahendamisel;
  • oskab arvutada rööpküliku ümbermõõtu ja pindala.