Skip navigation

4. Praktiline ülesanne

Praktiline ülesanne

Joonesta järgmise juhendi abil vihikusse rööpkülik.