Skip navigation

7. Enesekontrolli ülesanded

Vali õige vastusevariant

Küsimus

Nelinurga küljed on 2cm, 2cm, 3cm ja 3cm. Kas tegemist on rööpkülikuga?

Answers

Jah, alati.

Ei, mitte kunagi

Ei oska öelda

Tagasiside

Täida lüngad

Kui rööpküliku üks nurk on 30°,

siis tema üks lähisnurk on  ° , teine lähisnurk ° ja vastasnurk °

Enable JavaScript

Leia rööpküliku pindala.

Nupp "neue aufgabe" koostab uue ülesande,

nupp "Ergebnis prüfen" kontrollib vastuse,

nupp " Lösung einblenden" näitab lahendust (punkte ei arvestata).

Abi - Hilfe.

Proovi saada vähemalt 299 punkti (vale vastuse korral lähevad punktid maha).

http://realmath.de/Neues/Klasse9/viereck/viereckflaeche01.html