Skip navigation

3. Naturaalarvude ümardamine

Arvu ümardamisel mingi järguni (kümnelisteni, sajalisteni, tuhandelisteni jne) asendatakse kõik sellest järgust paremal olevad numbrid nullidega ning

  • kui vasakult esimene nulliga asendatav number on 5, 6, 7, 8 või 9, siis suurendatakse kõige madalamat allesjäävat järku 1 võrra;
  • kui vasakult esimene nulliga asendatav number on 0, 1, 2, 3 või 4, siis allesjäävaid järke ei muudeta.


Arvu 1249 ümardamisel kümnelisteni saadakse arv 1250, sest kümnelistest paremal olev esimene number on 9. 
Kirjutame 1249  1250. 


Arvu 1249 ümardamisel sajalisteni saadakse arv 1200, sest sajalistest paremal olev esimene number on 4. 
Kirjutame 1249  1200.